Uznanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty za granicą krok po kroku

Uznanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty za granicą krok po kroku

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 06.07.2021

Planujesz wyjazd za granicę i chcesz ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty poza Polską? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć swoją karierę w Unii Europejskiej!

 

Jak ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach UE?

 

Od 18 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawą do uznania zawodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są 2 dokumenty:

 1. zaświadczenia wydawane przez Naczelną Izbę Aptekarską,
 2. Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC). 

 

Europejska legitymacja zawodowa dla farmaceuty

 

Abyś jako farmaceuta mógł swój zawód wykonywać w krajach UE, powinieneś wyrobić Europejską legitymację zawodową (ang. European Professional Card – w skrócie: EPC). Elektroniczna procedura ma na celu uznanie kwalifikacji zawodowych, które będą ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby uzyskać legitymację, najpierw należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej www.europa.eu w zakładce Praca i emerytura – Kwalifikacje zawodowe – Europejska legitymacja zawodowa – EPC.

Złóż wniosek o wydanie EPC krok po kroku:

 • Utwórz konto w systemie EU Login.
 • Zaloguj się do swojego konta.
 • Uzupełnij swój profil EPC (dane osobowe i kontaktowe).
 • Utwórz wniosek.
 • Załaduj skany dokumentów w formie elektronicznej: dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie NRA o niekaralności dyscyplinarnej, kopię przelewu opłaty za wydawane zaświadczenia, w przypadku praw nabytych: świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004 roku).
 • Wyślij wszystkie wymagane dokumenty do odpowiedniego urzędu w swoim kraju pochodzenia.

 

Aby uzyskać zaświadczenia NRA o zgodności dyplomu i o niekaralności dyscyplinarnej, należy złożyć do Naczelnej Izby Aptekarskiej następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek ze strony internetowej NIA (do pobrania tu: https://www.nia.org.pl/farmaceuta-w-ue),
 • Odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu,
 • Kserokopię pierwszych 2 stron Prawa Wykonywania Zawodu,
 • Zaświadczenie Okręgowej Izby Aptekarskiej o niekaralności dyscyplinarnej i o opłaconych na bieżąco składkach członkowskich*.

*ważne 3 miesiące od daty wydania

 

Opłaty

 

Od każdego wydanego zaświadczenia Naczelna Izba Aptekarska pobiera opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia w Polsce. W 2021 roku kwota ta wynosi 84 zł.

Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku, a kopię dowodu wpłaty - dołączyć do wysyłanej dokumentacji.

Szczegółowe dane dotyczące opłat dostępne są na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej, w zakładce: Farmaceuta w UE.

 

Na końcu pamiętaj: Europejska legitymacja zawodowa nie jest legitymacją wydawaną w formie drukowanej. To elektroniczny dowód na to, że pomyślnie przeszedłeś wszystkie kontrole administracyjne, spełniając przy tym warunki w celu świadczenia usług w danym kraju.

Gotowy na nowe wyzwania? Życzymy powodzenia w rozwoju międzynarodowej kariery!

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA