Work-life balance a praca w aptece

Work-life balance a praca w aptece

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 09.07.2020
Work-life balance w aptece

Koncepcja work-life balance oznacza wprowadzanie w życiu równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a sferą prywatną. Takie stawianie granicy pomiędzy pracą a czasem wolnym uznawane jest za jedno z większych wyzwań, dotyczących osób aktywnych zawodowo. Odpowiednie wyważenie między tymi częściami życia powinno być istotne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jak wprowadzić work-life balance, będąc pracownikiem apteki?

Work-life balance - definicja i założenia

Wychodząc od definicji, mianem work-life balance określana jest koncepcja zarządzania czasem, stawiająca za cel znalezienie równowagi między “życiem prywatnym” (zdrowiem, rodziną, duchowością, rozrywką, hobby) a „pracą” (karierą, ambicją). Idea ta narodziła się na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Istotne jest tu nie tyle mocne rozgraniczenie obu sfer, co harmoniczne ich połączenie, by czerpać siły i energię zarówno z sukcesów zawodowych, jak i z wzmocnionych więzi rodzinnych.

W dużych korporacjach do idei work-life balance przykłada się bardzo dużą wagę, nie tylko poprzez dodatkowe benefity dla pracowników (np. elastyczne godziny pracy, pakiety socjalne, eventy dla rodzin pracowników), ale także poprzez edukację z zakresu umiejętnego wprowadzania równowagi pomiędzy karierą i życiem prywatnym. Czy koncepcja ta znajduje odzwierciedlenie w pracy w aptece?

CZYTAJ WIĘCEJ: SZEŚĆ POWODÓW, BY ZMIENIĆ PRACĘ

Work-life balance w aptece

Work-life balance w aptece

Zatrudnienie w aptece może wpływać na zaburzenie harmonii między pracą a życiem prywatnym. Niedobór zasobów ludzkich w zespole, nietypowe godziny pracy i dodatkowe dyżury, negatywna atmosfera, a przede wszystkim duża odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów - to wszystko może powodować wśród magistrów farmacji i techników farmaceutycznych zmęczenie i przeciążenie zawodowymi obowiązkami oraz apteczną codziennością.

Jak pracodawcy apteczni próbują wspierać farmaceutów i techników w dbaniu o ich własny work-life balance? Duże sieci wprowadziły wiele benefitów pozapłacowych, które mogą pozytywnie wpłynąć na budowanie równowagi zawodowo-prywatnej, takie jak: karty sportowe, grupowe ubezpieczenia zdrowotne i prywatną opiekę medyczną, popularnie określany jako pakiet socjalny. Właściciele aptek podejmują także działania na rzecz tworzenia przyjaznej atmosfery w aptecznym zespole, opartej na wzajemnym wsparciu i zaufaniu. Przykładając wagę do założeń koncepcji work-life balance, próbują wprowadzać rozwiązania dot. problemów natury zawodowej, a także proponują pracownikom elastyczne godziny pracy.

SPRAWDŹ: SYSTEMY MOTYWACYJNE W APTECE

Pracownik, który jest w stanie zachować harmonię pomiędzy obowiązkami zawodowymi a domowymi, jest bardziej efektywny, a jego motywacja i nastawienie zarówno do pacjentów, jak i samego miejsca pracy są dużo lepsze. Umiejętne zarządzanie zespołem danej apteki poprzez odpowiednią organizację pracy powinny być dla właściciela placówki jednym z najważniejszych celów w prowadzeniu swojej firmy. Zadowolenie i dobra kondycja pracowników przekłada się na ich podejście do wykonywania codziennych obowiązków, a co za tym idzie lepsze postrzeganie i biznesową pozycję apteki.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA