Teoria wpływu społecznego przy pierwszym stole

Teoria wpływu społecznego przy pierwszym stole

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 19.10.2020
Teoria wpływu społecznego za pierwszym stołem

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że psychologia wywodząca się z nauk społecznych oraz farmacja, której źródeł upatrywać trzeba w naukach medycznych nie są ze sobą bezpośrednio powiązane. Jednak musimy mieć na uwadze fakt, że praktyczne wykorzystanie wiedzy farmaceutycznej ma miejsce głównie przy pierwszym stole w bezpośredniej interakcji z pacjentem. Jak skutecznie w codziennej pracy wykorzystać wpływ społeczny?

Apteka jako miejsce udzielania usług farmaceutycznych staje się areną, weryfikującą umiejętności interpersonalne i komunikacyjne farmaceutów. Każdego dnia muszą wykazywać się biegłością w zakresie przekazania wiedzy, którą nabyli w toku studiów. O sukcesie terapeutycznym – i biznesowym – świadczy bowiem nie sam jej zasób, ale zdolność efektywnego jej wykorzystania, chociażby z użyciem technik wpływu społecznego.

Wpływ społeczny – dlaczego ludzie robią to, co robią

Psychologia społeczna definiuje wpływ społeczny jako proces zmiany zachowania, emocji, uczuć i opinii jednostki lub grupy w efekcie tego, co czują, myślą lub robią inne jednostki lub grupy. Wartym podkreślenia jest fakt, że możemy wyróżnić bierny i celowy wpływ jednych na innych. Jego ramy są dość elastyczne, w związku z tym niejednokrotnie opisuje się go na granicy z wywieraniem presji i posłuszeństwa, z drugiej strony zaś jako składową bądź krewnego perswazji, negocjacji i marketingu. Wszystko zależy od tego, jakie przybiera formy i czy przyjmowany jest za porozumieniem społecznym.

Naukowcy przez dziesięciolecia próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ludzie dostosowują się do oczekiwań innych. W 1955 r. M. Deutsch i H. Gerard na łamach The Journal of Abnormal and Social Psychology opisali dwie dominujące potrzeby, które pchają ludzi do takiego sposobu zachowania: potrzeba bycia akceptowanym społecznie oraz potrzeba zachowania pozytywnego obrazu siebie. Trzy lata później H.C. Kelman sformułował podwaliny teorii wpływu społecznego, ukazując trzy warianty relacji grupowych:

Ostatni z przytoczonych wariantów zdaje się doskonale opisywać formę relacji, która jako pożądana powinna odzwierciedlać proces udzielania fachowej porady na linii farmaceuta-pacjent. Jedynie w sytuacji wewnętrznej zgody i akceptacji uzewnętrznianego przez farmaceutę poglądu w danej sytuacji klinicznej możemy domniemywać wysokiego stopnia adherence (zakresu, do jakiego zachowanie pacjenta pozostaje zgodne z rekomendowanymi przez farmaceutę wskazówkami w odniesieniu do stosowanej farmakoterapii).

CZYTAJ TAKŻE: PRAWA I OBOWIĄZKI FARMACEUTY

Wpływ społeczny w pracy za pierwszym stołem

Wpływ społeczny w praktyce

Jeśli w świadomy sposób korzystamy jako farmaceuci z pewnych narzędzi i technik w ramach zagadnienia wpływu społecznego i czynimy to z zachowaniem zasad etyki zawodu, synergia psychologicznego podejścia i fachowej wiedzy może zaowocować bardziej efektywnym rezultatem leczenia u pacjenta. 

Coraz częściej reguły, sformułowane przez R. Cialdiniego, stanowią jednak jedynie marketingową podporę w masowym handlu asortymentem dostępnym w aptece. Sumienie każdego z nas powinno być więc sędzią, czy wszystkie z nich chcemy i powinniśmy stosować w codziennej pracy przy pierwszym stole. Pozostałe techniki: reguła wzajemności, niedostępności i konsekwencji nie stanowią bowiem narzędzi do etycznego wpływu na decyzję pacjenta, a są próbą jego manipulacji i zmiany konsumenckich zachowań. Parafrazując więc słowa Paracelsusa, to odpowiednia proporcja psychologii w świecie farmacji czyni z niej lekarstwo na problemy z komunikacją w aptece.

Wojtek Chudziński - biogram
 
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA