Wycena torebki papierowej, adnotacja o braku ubezpieczenia i farmaceuta emeryt

Wycena torebki papierowej, adnotacja o braku ubezpieczenia i farmaceuta emeryt

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 06.02.2023
KATEGORIA:

Co mówią przepisy o wycenie torebki papierowej dla proszków niedzielonych? Jak postąpić z adnotacją przy dawkowaniu o braku ubezpieczenia? Czy farmaceuta na emeryturze ma dostęp do portalu gabinet.gov.pl?

 

Wycena torebki papierowej dla proszków niedzielonych

 

Czy w proszkach niedzielonych do wyceny leku należy uwzględnić torebkę pomarańczową?

 

Tak, jeżeli proszki będą stosowane zewnętrznie, będzie to torebka pomarańczowa. Z kolei do wewnętrznych należy wybrać białą. Opakowanie leku trzeba doliczyć. Może być to zarówno torebka, jak i pojemnik specjalny do proszków lub zwykły. Najczęściej jednak torebek nie wprowadza się na stan apteki, tylko przyjmuje jako fakturę kosztową. Niemniej wycena w tym przypadku będzie prawidłowa. Natomiast w wycenie proszków dzielonych nie uwzględnia się torebki papierowej, ponieważ opakowaniem jest opłatek skrobiowy lub kapsułka.

 

Aspekt wyceny leku recepturowego obok art. 6 ust. 5 ustawy refundacyjnej reguluje rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. W § 4 reguluje ono koszt leku robionego.

 

Adnotacja o braku ubezpieczenia a refundacja

 

Czy adnotacja przy dawkowaniu o braku ubezpieczenia może być podstawa do odebrania refundacji? Program apteczny naliczył zniżkę dla poniższej recepty:

Rp.

Depakine Chrono 300 tabl. powlekane o przedłużonym uwalnianiu 0,2 g+0,087 g

4 op. po 30 tabl.

D.S. tabl. rano:1 na noc: 2 100% brak ubezpieczenia

Odpłatność R

 

Sama informacja o braku ubezpieczenia nie ma żadnej mocy prawnej i można ją uznać za informację dodatkową niezwiązaną z treścią recepty, która nie stanowi reklamy. Z kolei oznaczenie 100% może już świadczyć o podwójnym wskazaniu odpłatności. Najlepiej byłoby wyjaśnić sytuację z lekarzem, ponieważ niepotrzebnie wymusza w takiej sytuacji decyzję na osobie realizującej. Recepta powinna być wystawiona ponownie i we właściwy sposób.

 

Spójrzmy na ten zapis od strony prawnej. Odpłatność wpisano błędnie, bo podwójnie, więc realizacja ze zniżką (odpłatność najwyższa z wykazu) byłaby możliwa, gdyby na recepcie nie znalazło się oznaczenie X lub 100%. Oznaczenie 100% zostało zawarte (przepisy nie rozróżniają tu umiejscowienia ani nie wymagają dodatkowego poprzedzenia słowem odpłatność etc.), więc pacjent nie może otrzymać leku ze zniżką.

 

Jeżeli lek został wydany ze zniżką, bo tak się wczytało z automatu (co nie jest okolicznością łagodzącą, ponieważ najważniejsza jest część graficzna e-recepty), to można jedynie utrzymywać, że całe określenie „100% brak ubezpieczenia” jest informacją dodatkową i nie ma związku z prawem pacjenta do zniżki. Potwierdza to odpłatność wpisana we właściwym polu.

 

Zatem najbardziej właściwym postępowaniem byłoby odesłanie pacjenta do lekarza lub opcja bezpieczna dla apteki z realizacją recepty na 100%.

 

Dostęp do gabinet.gov.pl dla farmaceuty na emeryturze

 

Czy przepisy regulują w jakikolwiek sposób dostęp do gabinet.gov.pl dla farmaceuty na emeryturze? Czy zgłoszenie do izby faktu zakończenia pracy zawodowej (co zwalnia z obowiązku płacenia składek) skutkuje wykreśleniem ze spisu czynnych farmaceutów, a co za tym idzie, brakiem możliwości wystawiania recept pro auctore/pro familiae?

 

Emerytowani farmaceuci, którzy nie wykonują pracy zarobkowej, dalej pozostają członkami izby aptekarskiej (czy obecnie izby zawodu farmaceuty). Zgłoszenie faktu zakończenia pracy zawodowej powoduje, że nie muszą jedynie odprowadzać składek. 

 

Należy spróbować zalogować do aplikacji gabinet.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. Początkowo mogą być wymagane kroki dotyczące uzupełnienia danych kontaktowych i ustawienie tytułu zawodowego. Po wstępnej konfiguracji nie powinno być problemu z dostępem i wystawieniem e-recept. Przepisy nie regulują szczegółowo analizowanej materii. Zgodnie z ustawą o zawodzie, farmaceuta po zaprzestaniu wykonywania swojego zawodu, nadal pozostaje wpisany na listę członków izby. 

 

Więcej ciekawych odpowiedzi na pytania nurtujące farmaceutów znajdziesz w serwisie rx.edu.pl

© rx.edu.pl

REKLAMA
REKLAMA