Wymagania i obowiązki farmaceuty w aptece

Wymagania i obowiązki farmaceuty w aptece

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 15.05.2020
KATEGORIA:
Wymagania i obowiązki farmaceuty w aptece

W celu jak najlepszego świadczenia pomocy w ramach systemu ochrony zdrowia, zawód farmaceuty wymaga ciągłej edukacji i przystosowania do coraz to bardziej dynamicznych zmian. Niezależnie od tego, farmaceuta musi pamiętać o należytym wykonywaniu swoich codziennych zadań. Jakie są wymagania i obowiązki farmaceuty w aptece?

Po ukończeniu studiów wyższych na kierunku farmacja i odbyciu obowiązkowego półrocznego stażu w aptece, absolwent uzyskuje tytuł magistra farmacji. Do wykonywania zawodu farmaceuty niezbędne są: dobry stan zdrowia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także korzystanie w pełni z praw publicznych i wykazywanie się nienaganną etyczną postawą. Prawo wykonywania zawodu, które jest formalnym potwierdzeniem możliwości pracy w aptece, wydaje Okręgowa Izba Aptekarska właściwa do miejsca wykonywania obowiązków.

SPRAWDŹ: APTEKA SZPITALNA I OGÓLNODOSTĘPNA - PORÓWNANIE

Wymagania i obowiązki farmaceuty - lista

Lista obowiązków magistra farmacji jest określona w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 1991 r., Nr 41, Poz. 179). Zgodnie z jej treścią, głównym obowiązkiem farmaceuty jest ochrona zdrowia publicznego. Misja ta realizowana poprzez udzielanie usług farmaceutycznych, takich jak:

Kierownik apteki do zakresu swoich obowiązków będzie musiał dopisać jeszcze kwestie związane z zarządzaniem zespołem i ogólną organizacją pracy w aptece. Do możliwości sprawowania tej funkcji niezbędne jest posiadanie pięcioletniego stażu pracy w aptece (lub trzyletniego w przypadku posiadania specjalizacji z farmacji aptecznej).

Apteka szpitalna

Wymagania i obowiązki farmaceuty w aptece szpitalnej

Ponadto, dodatkowe obowiązki pojawiają się w przypadku pracy w aptece szpitalnej. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, wymagania i obowiązki farmaceuty w aptece szpitalnej obejmują także:

CZYTAJ WIĘCEJ: APTEKA SZPITALNA – WYZWANIA W CODZIENNEJ PRACY

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA