Wypowiedzenie umowy o pracę - obowiązujące przepisy

Wypowiedzenie umowy o pracę - obowiązujące przepisy

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 10.04.2020
KATEGORIA:
Wypowiedzenie umowy o pracę - jakie przepisy obowiązują?

Wypowiedzenie umowy o pracę kojarzy się głównie negatywnie, jako inicjatywa wychodząca ze strony pracodawcy, który nie jest zadowolony ze swojego pracownika. Jednak także i on ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę. Takie decyzje są najczęściej spowodowane brakiem satysfakcji z miejsca pracy i chęcią rozwoju. Jak przepisy definiują tę formę zakończenia współpracy?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Każdy pracownik, niezależnie od branży, w której pracuje, ma prawo przedwcześnie zakończyć współpracę z danym pracodawcą poprzez złożenie wypowiedzenia umowy o pracę. Dzieje się tak najczęściej z powodu niezadowolenia z obecnych warunków zatrudnienia (zarówno finansowych, jak i ogólnej atmosfery w zespole) i chęci rozwijania swoich umiejętności w innym miejscu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony odbywa się na tych samych zasadach, co umowy na czas nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia zależna jest od stażu pracy w danym miejscu i wynosi:

  • 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc - gdy pracownik był zatrudniony powyżej 6 miesięcy, ale poniżej 3 lat,
  • 3 miesiące - jeśli czas pracy wynosił minimum 3 lata.

Od długości okresu wypowiedzenia uzależniony jest czas rozpoczęcia jego naliczania. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie to pierwszym dniem jego obowiązywania będzie sobota, która wystąpi po złożeniu wypowiedzenia. Natomiast jeśli okres wypowiedzenia to miesiąc lub 3 miesiące, jego odliczanie rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca, następującego po tym, w którym złożono wypowiedzenie (np. wypowiedzenie zostało złożone w maju, to okres jego naliczania rozpoczyna się 1 czerwca).

Czytaj więcej: CO MUSI ZAWIERAĆ TWOJE CV, ŻEBY ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA ZNALEZIENIE NOWEJ PRACY?

Wypowiedzenie umowy o pracę - przepisy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Również pracodawca może samodzielnie zdecydować się o rozwiązaniu umowy z danym pracownikiem, z zachowaniem takich samych okresów wypowiedzenia, jak w przypadku decyzji pracownika o zakończeniu współpracy. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, zawartej na czas nieokreślony, wymaga dodatkowo pisemnego uzasadnienia takiej decyzji. Najczęściej podawanymi przyczynami takiego wypowiedzenia są: likwidacja danego stanowiska lub zmniejszenie zatrudnienia w całej firmie.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Dodatkowo, istnieje formuła wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron - wtedy zakończenie współpracy odbywa się bez okresu wypowiedzenia. Taka forma może zostać zastosowana w trzech wariantach:

  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron,
  • złożenie przez pracodawcę propozycji zakończenia współpracy za porozumieniem stron,
  • wspólne przygotowanie dokumentu porozumienia przez pracownika i pracodawcę.

W tym przypadku ważna jest zgoda obu stron na przedstawione w porozumieniu warunki zakończenia umowy. Jeśli jedna ze stron nie zgodzi się na zaproponowane zapisy, wtedy współpraca rozwiązywana jest na podstawie standardowego wypowiedzenia umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę

Inną formą zakończenia współpracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Takie działanie jest dozwolone w przypadku, gdy pracownik otrzyma orzeczenie lekarskie, w którym stwierdzono, że obecna praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie, a pracodawca nie ma możliwości, by przenieść do na inne stanowisko w ramach firmy. Dodatkowo, rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia możliwe jest w sytuacji, kiedy pracodawca dopuścił do ciężkich uchybień względem podstawowych obowiązków wobec pracownika (np. tych dotyczących BHP lub nieterminowego wypłacania wynagrodzenia).
 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA