Zarobki w aptece 2022 | Ile zarabia kierownik, magister i technik farmaceutyczny?

Zarobki w aptece 2022 | Ile zarabia kierownik, magister i technik farmaceutyczny?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 16.01.2023
KATEGORIA:

Ile zarabia kierownik apteki, na jaką pensję może liczyć technik farmaceutyczny i o ile są wyższe pobory magistra farmacji? Czy płeć ma wpływ na wysokość zarobków i jak różnią się stawki w poszczególnych regionach Polski? Prześwietlamy krok po kroku „Raport płac 2022. Zarobki w aptekach w całej Polsce”.

>>>Weź udział w badaniu dla pracowników aptek i otrzymaj indywidualny raport płac<<<

 

Zarobki w aptece – raport płac 2022

 

Coroczny raport płac autorstwa serwisu praca.farmacja.pl analizuje wynagrodzenia pracowników aptek na terenie całego kraju. Najnowsze badanie wynagrodzeń zostało przeprowadzone w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 roku i wzięło w nim udział 2165 respondentów (z czego prawie 80 proc. stanowiły kobiety). Ankietowanych pytano o zajmowane stanowisko (kierownik apteki / magister farmacji  / technik farmaceutyczny), region i wielkość miasta, miejsce zatrudnienia (apteka sieciowa / niesieciowa), wynagrodzenie stałe i zmienne oraz benefity pozapłacowe.  

Z przeprowadzonego badania wynika, że na wysokość zarobków mają wpływ takie czynniki, jak: wykształcenie, zajmowane stanowisko, płeć, lokalizacja oraz typ apteki.

 

Zarobki w aptece: wynagrodzenie kierownika apteki 2022

 

Średnie zarobki kierowników aptek – mężczyzn to 6500 zł netto, podczas gdy kobiety obejmujące kierownicze stanowisko w aptekach otrzymują średnio 6000 zł netto. Dysproporcja w wynagrodzeniach uwzględniająca płeć wynosi 8 proc., tj. 500 zł netto, co jest stuprocentowym wzrostem względem poprzedniego roku, w którym różnica ta wynosiła 4 proc.

Odwrotne tendencje obserwujemy na polskim rynku pracy we wszystkie sektorach, o czym poniżej. To sygnał dla branży farmaceutycznej, że musi przyjrzeć się bliżej dysproporcji w zarobkach kobiet i mężczyzn pracujących w krajowych aptekach.

Warto wiedzieć: Gender pay gap to zjawisko ekonomiczne określające nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu, w 2020 roku różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Polsce wynosiła mniej niż 5 proc., co jest poprawą względem 2018 roku, w którym odsetek ten był na poziomie 8,5 proc.

Na wysokość pensji kierowników ma również wpływ regionalizacja. Osoby prowadzące apteki najwięcej otrzymują w województwach: lubuskim (7000 zł netto), zachodniopomorskim (6580 zł netto) oraz ex aequo – dolnośląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (po 6500 zł netto). Po przeciwnej stronie klasyfikacji znalazły się wschodnie regiony z pensją poniżej 5000 zł: Podlasie (4500 zł netto) oraz Lubelszczyzna (4900 zł netto).

Dopełniające dane obrazują zarobki badane w miejscowościach klasyfikowanych przez liczbę mieszkańców, z wyodrębnieniem ośrodków wojewódzkich. Okazuje się, że najwyższe zarobki (6150 zł netto) otrzymują kierownicy w miastach wojewódzkich. Niewiele mniej, bo 6000 zł „na rękę”, menadżerowie aptek pobierają zarówno w miejscowościach z liczbą ludności do 10 tys., jak i w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców.

Duże dysproporcje w płacach kierowników aptek odnotowano porównując zatrudnienie w aptekach sieciowych i prywatnych. Średnia pensja menadżera w firmie sieciowej to 6300 zł netto, podczas gdy apteka niesieciowa oferuje około 5500 zł „na rękę” (różnica wynosi 13 proc.).

 

Zarobki w aptece: wynagrodzenie magistra farmacji 2022

 

Magistrowie farmacji – mężczyźni otrzymują pobory w wysokości 4800 zł „na rękę”. Kobiety z tym samym poziomem wykształcenia otrzymują za pracę w aptece 4500 zł netto. Różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi więc około 300 zł netto.

W kwestii miejsca pracy, najwyższe pensje magistrom farmacji oferują firmy w zachodnich regionach i na Mazowszu, a najniższe, co jest zaskoczeniem w tegorocznym raporcie, na Pomorzu oraz w wojwództwie świętokrzyskim, a nie na Wschodzie kraju, jak odnotowywano dotychczas. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim i mazowieckim zarabia się odpowiednio 5500 zł, 5500 zł i 5000 zł „na rękę”. Najniższą wypłatę pobierają pracownicy aptek zlokalizowanych w województwach pomorskim i świętokrzyskim – odpowiednio: 3730 zł i 3750 zł netto.

Zasada „im większe miasto, tym wyższe zarobki” sprawdza się w przypadku kierowników aptek, ale nie magistrów farmacji. W ich przypadku na najwyższe zarobki (4600 zł) mogą liczyć ci pracujący w mniejszych i średnich miastach (od 10 tys. do 150 tys. mieszkańców). Co ciekawe, najniższe pensje (4400 zł) są oferowane w miastach z liczbą ludności powyżej 150 tys.

Na wysokość zarobków ma również wpływ rodzaj i wielkość firmy. Magistrowie farmacji pracujący w aptece niesieciowej otrzymują średnio 4200 zł netto, a ci zatrudnieni w sieciówce około 9 proc. więcej – 4600 zł „na rękę”.

 

Zarobki w aptece: pensja technika farmaceutycznego 2022

 

Podobnie jak w przypadku kierowników aptek i magistrów farmacji – wyższe zarobki pobierają mężczyźni. Dysproporcja wśród techników jest jednak najwyższa spośród porównywanych stanowisk i wynosi 10 proc. Technicy farmacji otrzymują średnie uposażenie w kwocie 3500 zł netto, a techniczki – 3137 zł netto.  

Najniżej opłacani (poniżej 3000 zł netto) są technicy farmaceutyczni zatrudniani w aptekach w województwach pomorskim, lubelskim, łódzkim i świętokrzyskim – zarabiają tam kolejno: 2700 zł netto, 2740 zł netto, 2900 zł netto oraz 2900 zł netto. W najlepszej sytuacji są natomiast mieszkańcy mazowieckiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego – opłacani odpowiednio stawkami 3500 zł, 3369 zł i 3300 zł netto.

Podobnie, jak w przypadku magistrów farmacji, na zarobki techników nie ma wpływu wielkość miasta, w którym są zatrudnieni. Ci specjaliści farmaceutyczni najwięcej otrzymują w miastach wojewódzkich i o zaludnieniu na poziomie od 70 do 150 tys. (około 3300 zł netto), a najmniejsze pensje pobierają w miastach średnich, w których mieszka od 30 do 70 tys. osób (około 3000 zł netto). 

W przypadku miejsca zatrudnienia, techników farmaceutycznych dotyczy najniższa dysproporcja – porównując do kierowników i magistrów. Co prawda, większe pensje otrzymują w aptece sieciowej (3200 zł „na rękę”), a niższe w prywatnej (3000 zł netto), ale różnica procentowa wynosi tu 6 punktów.

Sprawdź: Pomoc apteczna – zarobki

 

Premie w aptece: wysokość wynagrodzenia zmiennego 2022

 

Analizując zarobki pracowników aptek, warto wziąć pod uwagę również wynagrodzenie zmienne, ponieważ dotyczy ono połowę wszystkich zatrudnionych.   

Tylko 13 proc. kierowników aptek otrzymuje premie kwartalne i najczęściej wynoszą one 500 zł netto, a co trzeci z nich pobiera około 300 zł netto dodatku miesięcznego.

30 proc. magistrów farmacji może liczyć na premie kwartalne w wysokości około 600 zł „na rękę”. W ich przypadku bonus miesięczny dotyczy co czwartego pracownika i wynosi 300 zł netto.

Na gratyfikacje kwartalne może liczyć tyle samo techników farmaceutycznych, co magistrów farmacji. Dodatek wynosi tyle samo – 600 zł. Z danych również wynika, że średnia miesięcznych premii wynosi dla wszystkich stanowisk 300 zł. Pobiera ją 19 proc. techników farmaceutycznych.

 

Benefity pozapłacowe w aptekach

 

Jeszcze kilka słów o dodatkach niepieniężnych. Do najczęściej oferowanych przez pracodawców aptecznych benefitów pozapłacowych należą: karta sportowa, zniżki pracownicze oraz opieka zdrowotna. Z badania ankietowanych wynika, że powyższe świadczenia otrzymuje co trzeci pracownik apteki.

Więcej w artykule: Benefity pozapłacowe i ich rola w motywacji do pracy

 

Jesteś pracownikiem apteki i interesuje Cię indywidualny raport płac? Wypełnij formularz Interaktywnej Mapy Wynagrodzeń i otrzymaj na maila porównanie swoich zarobków z innymi.

 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA