Zarobki w aptece 2023 | Ile zarabia kierownik, magister i technik farmacji?

Zarobki w aptece 2023 | Ile zarabia kierownik, magister i technik farmacji?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 18.03.2024
KATEGORIA:

Ile zarabia farmaceuta pracujący w aptece w Polsce? Jeszcze nigdy nie było tak trudno odpowiedzieć na to pytanie. Obecnie rynkiem pracy rządzi ciągła zmiana. Niespodziewane wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19, konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą czy wysoka inflacja, odbiły się na kosztach życia i wynagrodzeniach – tych nominalnych i realnych. Wzrosty płac nie zawsze oznaczają podniesienie poziomu życia, bo nawet jeśli do portfela trafia więcej pieniędzy, szybciej i jeszcze więcej niż wcześniej z niego ubywa. Jakie to stawki aktualnie i czy odpowiadają na nasze bieżące potrzeby? Przeanalizujmy „Raport płac 2023. Zarobki personelu fachowego aptek”.

>>> Weź udział w badaniu i otrzymaj indywidualny raport płac <<<

 

Zarobki w aptece – raport płac 2023

 

„Raport płac 2023. Zarobki personelu fachowego aptek” autorstwa Redakcji praca.farmacja.pl, przy partnerstwie Grupy farmcja.net i serwisu MGR.FARM, to już 6. edycja badania branżowego, w którym uczestniczyły osoby stanowiące personel fachowy aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej z całej Polski. Ponadto, tym razem stanowisko fachowców zostało uzupełnione o głos studentów kierunku Farmacja.

Podsumowanie odpowiada na pytania, czy zarobki personelu aptecznego poszły w ślad za wyższymi kosztami, jakie czynniki miały największy wpływ na wysokość wynagrodzeń, jak wygląda poziom satysfakcji zawodowej i jakie są aktualne oczekiwania farmaceutów i techników farmaceutycznych?

Raport wynagrodzeń farmaceutów ma na celu w kompleksowy sposób przedstawić aktualną sytuację na aptecznym rynku pracy i stać się narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji zawodowych.

Najnowsze badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku i wzięło w nim udział ponad 4700 respondentów (80 proc. kobiet i 20 proc. mężczyzn). Ankietowanych pytano o zajmowane stanowisko (kierownik apteki / magister farmacji  / technik farmaceutyczny), miejsce pracy (apteka ogólnodostępna / punkt apteczny / apteka szpitalna / dział farmacji szpitalnej), płeć, staż pracy, przynależność apteki (apteka sieciowa / niesieciowa), region i wielkość miasta, wynagrodzenie stałe i zmienne oraz benefity pozapłacowe, poziom satysfakcji i oczekiwania.

 

>>> Pobierz Raport płac 2023 <<<

 

Zarobki w aptece: wynagrodzenie kierownika apteki 2023

 

W 2023 roku pensja kierownika apteki wzrosła średnio o 4 proc. Najniższe zarobki (5800 złotych netto) pobierają menedżerowie aptek ogólnodostępnych. Ponad tysiąc złotych więcej (6900 złotych „na rękę”) zarabiają kierownicy działu farmacji szpitalnej. Kolejny pułap to 8200 i 8500 złotych – na takie średnie wynagrodzenie mogą liczyć kolejno osoby kierujące apteką szpitalną i punktem aptecznym.

Średnie zarobki kierowników aptek – mężczyzn to 6500 złotych netto, podczas gdy kobiety obejmujące kierownicze stanowisko w aptekach otrzymują średnio 6000 złotych netto. Dysproporcja w wynagrodzeniach uwzględniająca płeć wynosi 8 proc., tj. 500 zł netto.

Warto wiedzieć: Gender pay gap to zjawisko ekonomiczne określające nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Zgodnie z danymi GUS[1], różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2022 roku wyniosła 7,9 proc. Badani przez serwis praca.farmacja.pl aptekarze wykazali, że w ich grupie zawodowej wskaźnik ten wynosi obecnie 7 proc. Względem 2022 roku, obserwujemy trend malejący – wtedy luka płacowa była na poziomie 10 proc.

Przyjrzyjmy się teraz, jak staż pracy wpływa na wysokość zarobków. Wyniki ankiet wskazują, że doświadczenie nie przekłada się na wyższe pensje, wręcz przeciwnie: kierownicy pracujący powyżej 8 lat zarabiają średnio 6500 złotych „na rękę”, podczas gdy ci ze stażem do 5 lat – 7000 złotych netto.

Kolejna kwestia wpływająca na wysokość uposażenia – przynależność apteki do sieci. Duże sieciówki płacą kierownikom aptek więcej o około 800 złotych niż właściciele aptek prywatnych.

Znaczącym czynnikiem wpływającym na wysokość pensji kierowników jest regionalizacja. Osoby zarządzające aptekami najwięcej, bo 7000 złotych, otrzymują pracując w województwie stołecznym i rejonach zachodnich – na Pomorzu Zachodnim oraz w województwie lubuskim. Po drugiej stronie zestawienia uplasowała się ściana wschodnia kraju. Wypłaty kierowników aptek w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim wynoszą kolejno: 5750, 5500 i 5300 złotych „na rękę”.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, pracownicy aptek mogą również liczyć na premie i benefity pozapłacowe. W przypadku osób zajmujących kierownicze stanowiska, premie miesięczne pobiera 34,7 proc. ankietowanych, a premier kwartalne – 14,6 proc. Średnia wysokość tych premii to kolejno  300 i 500 złotych.

70 proc. menadżerów deklaruje, że otrzymuje minimum jeden benefit pozapłacowy. Najczęściej są to: system premiowy, karta sportowa, zniżki pracownicze i opieka medyczna.

Czy obecna sytuacja finansowa farmaceutów ich satysfakcjonuje? 60 proc. kierowników aptek przyznało, że nie jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia. Nieco więcej, bo 64 proc., osób kierujących aptekami wyraziło niezadowolenie z przyznawanych premii.

Autorzy badania postanowili również zapytać fachowy personel aptek o zalety i wady ich pracy. Kierownicy cenią swoją sytuację zawodową za duże możliwości zatrudnienia, społeczną potrzebę zawodu, satysfakcję z wykonywanych obowiązków oraz pozytywną atmosferę. Wśród najczęściej wymienianych minusów pojawiały się zbyt duża odpowiedzialność w stosunku do zarobków, brak możliwości rozwoju, częste i niejasne zmiany przepisów oraz brak docenienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj cały raport płac za rok 2023.

 

Zarobki w aptece: wynagrodzenie magistra farmacji 2023

 

W 2023 roku magistrowie farmacji pracujący w aptekach zarabiali średnio 4800 złotych netto, co daje 4-procentową podwyżkę względem roku 2022.

Najwyższe pensje (około 5000 złotych) pobierają magistrowie pracujący w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. 500 złotych mniej zarabiają pracownicy aptek ogólnodostępnych. Najgorzej pod względem płacowym wypadają punkty apteczne – tu podstawowa płaca magistrów wynosi 3500 złotych.

Ciekawostka: Porównując miejsca zatrudnienia w stosunku do zajmowanych stanowisk, w punktach aptecznych najlepiej zarabiają kierownicy, a najgorzej magistrowie farmacji.

Analizując ww. wskaźnik gender pay gap, wśród magistrów istnieje najniższa dysproporcja płac pomiędzy kobietami i mężczyznami. Różnica wynosi 4 proc. – kobiety zarabiają średnio 200 zł mniej niż ich koledzy po fachu.

Najniższa dysproporcja wśród pensji magistrów farmacji funkcjonuje również przy badaniu ich stażu pracy. Ci, co pracują w zawodzie do 5 lat zarabiają więcej o 200-300 złotych niż ci, których doświadczenie wynosi więcej niż 5 lat.

Niezależnie od zajmowanego stanowiska, wyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy aptek sieciowych niż prywatnych, jednak w przypadku magistrów różnica ta wynosi najmniej, porównując do kierowników aptek i techników farmaceutycznych. Jeżeli miejscem pracy magistra farmacji jest duża apteka sieciowa, prawdopodobnie zarobi on miesięcznie więcej o 500 zł niż osoba z tym samym wykształceniem pracująca dla apteki niesieciowej.

Analizując lokalizację pracowników aptek, wysokość zarobków magistrów można podzielić na wschód i zachód kraju. Najwyższe pensje (około 5500 złotych „na rękę”) oferują właściciele aptek zlokalizowanych w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Z kolei najniższe wypłaty (od 4000 do 4500 złotych) odbierają magistrowie pracujący w województwach lubelskim, podlaskim i podkarpackim.

Jeżeli magistrowie farmacji pobierają dodatki pieniężne, a jest to około 26 proc. wszystkich ankietowanych, otrzymują przeciętnie 300 zł premii miesięcznej i 600 zł premii kwartalnej. 75 proc. badanych magistrów deklaruje również, że otrzymuje benefity pozapłacowe. Poza systemem premiowym, najczęściej są to karty sportowe, zniżki pracownicze i opieka medyczna.

Więcej niż połowa magistrów farmacji jest zadowolona ze swojej sytuacji finansowej, jednak w porównaniu do kierowników aptek i techników farmaceutycznych, satysfakcję wyraziła najmniejsza grupa wśród wszystkich badanych. 54 proc. ankietowanych jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia, a 51 proc. – z przyznawanych premii.

Niska pensja była wymieniana przez magistrów farmacji jako główna wada ich pracy. Ponadto, specjaliści ci narzekają na wypalenie zawodowe, zmęczenie i stres, a także nadmiar obowiązków i mały prestiż zawodu. Wspólnym głosem, z kierownikami aptek, wymieniają ponadto brak szans na rozwój i chaos w przepisach.

Zapytani o zalety swojej pracy, magistrowie często pisali o satysfakcji z wykonywanej pracy, zaangażowanym personelu, dobrej atmosferze w pracy i spokoju.  

Porównaj pensje farmaceutów z poprzednich lat: 

 

Raport płac pracowników aptek 2021

Raport płac pracowników aptek 2022

 

Zarobki w aptece: wynagrodzenie technika farmaceutycznego 2023

 

Technicy farmaceutyczni otrzymali rok do roku 8-procentowe podwyżki. To odsetkowo dwa razy więcej niż kierownicy aptek i magistrowie pracujący w aptekach. W 2023 roku ich średnie wynagrodzenie podstawowe wynosiło 3460 złotych netto.

Patrząc na miejsce zatrudnienia, najmniejsze różnice płacowe odnotowano wśród techników. Najmniej zarabiają oni w działach farmacji szpitalnej (3170 złotych) i w aptekach ogólnodostępnych (3200 złotych), a najwięcej punktach aptecznych (3509 złotych) i aptekach szpitalnych (3950 złotych).

Jak różnice płacowe wypadają wśród kobiet i mężczyzn pracujących jako technicy farmaceutyczni w aptekach? Tutaj luka jest największa w porównaniu do kierowników aptek i magistrów farmacji. Technicy mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 3700 złotych, ale już techniczki – tylko 3300 złotych, co przekłada się na dysproporcję rzędu 11 proc.

Zaskakujące wyniki można odczytać również w analizie stosunku wysokości pensji do stażu pracy. Okazuje się, że początkujący technicy, pracujący w zawodzie do 2 lat, mogą spodziewać się wynagrodzenia 4300 złotych, a specjaliści z doświadczeniem 2 lata i więcej miesięcznie zarabiają tylko 3500 złotych.

Duża dyferencja pojawia się także w rodzaju apteki, w której pracują technicy. Ci, którzy pracują w firmie sieciowej z ponad trzydziestoma placówkami, kasują 4600 złotych „na rękę”. Z kolei zatrudnieni w aptekach niesieciowych dostają 3200 złotych netto.

Płacowy podział na wschód i zachód nie dotyczy techników farmaceutycznych. Oni mogą żądać najwyższych stawek na Mazowszu (4300 złotych), w Wielkopolsce (4150 złotych) oraz w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, podlaskim i śląskim (po 4000 złotych). Najmniej zarabia się natomiast w aptekach lubelskich (3000 złotych), kujawsko-pomorskich (3150 złotych) i lubuskich (3350 złotych).

Technicy farmaceutyczni, podobnie jak magistrowie pracujący w aptekach, jeżeli otrzymują premie, wynoszą one 300 złotych (miesięcznie) i 600 złotych (kwartalnie). 71 proc. techników deklaruje także, że uzyskują od swojego pracodawcy co najmniej jeden benefit pozapłacowy. Co trzeci badany może liczyć na kartę sportową i zniżki pracownicze, a co piątemu oferuje się dodatkową opiekę medyczną.

Z raportu wynika, że największa grupa zadowolonych z płac pracowników aptek to właśnie technicy (62 proc.). Gorzej jest z satysfakcją w kwestii przyznawanych premii. Mniej niż połowa ankietowanych – 48 proc. – odpowiedziało, że jest zadowolonych ze swoich dodatków pieniężnych.

Twórcy badania zapytali personel apteczny o zalety i wady ich pracy. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, pracownicy aptek pisali o satysfakcji z wykonywanej pracy, spełnieniu zawodowym i pozytywnej atmosferze. Najwięcej techników farmaceutycznych wskazywało również kontakt z ludźmi i możliwość niesienia pomocy.

Niezależnie od stanowiska, aptekarze podzielili się też podobnymi wadami. Najczęściej są niezadowoleni z braku szacunku do zawodu, nadmiaru obowiązków czy wypalenia zawodowego. Technicy farmaceutyczni zwracali jeszcze uwagę na presję sprzedaży marki własnej.

 

Co wpływa na wysokość zarobków w aptekach i jakich podwyżek oczekują farmaceuci?

 

Jak wynika z raportu płac serwisu praca.farmacja.pl, na wysokość zarobków aptekarzy personelu fachowego aptek wpływ mają rodzaj obejmowanego stanowiska, płeć, miejsce zatrudnienia, lokalizacja placówki czy staż pracy. Aby uzyskać pełen obraz ekonomicznej strony rynku pracy w branży aptekarskiej, warto również wziąć pod uwagę dodatkowe zmienne. Będą to m.in. wielkość apteki sieciowej i jej położenie na mapie Polski lub wielkość miejscowości, w której znajduje się apteka.

Realna sytuacja płacowa powinna być również zestawiona z oczekiwaniami respondentów. Przykładowo okazuje się, że na najwyższe, bo aż ponad 50-procentowe, podwyżki liczą pracownicy działów farmacji szpitalnej. Jak teraz wypadają na tle średniej krajowej? To i więcej dowiecie się z wersji rozszerzonej „Raportu płac 2023”.

Pogłębiona analiza sytuacji zawodowej aptekarzy zawiera również szersze spojrzenie na benefity pozapłacowe, które coraz silniej wpływają na motywację i zadowolenie pracowników. Wyniki ostatniego badania wskazują jednak, że według respondentów, te najbardziej wartościowe, ich zdaniem, dodatki nie są przyznawane najczęściej.

Nowością raportu płac jest sekcja dedykowana młodym adeptom farmacji. W podstawowej wersji wyników ankiet studenci wskazują swoje główne oczekiwania zawodowe, a w wydaniu uzupełniającym czytelnicy dowiedzą się dodatkowo, w jakich sektorach farmaceutycznych młodzi chcieliby pracować z uwzględnieniem lokalizacji, jak wraz z kontynuacją nauki zmieniają się preferencje miejsca pracy albo na jakie wynagrodzenie liczą studenci „na start”.

 

Pobierz: „Raport płac 2023 +.  Zarobki personelu fachowego aptek – wersja rozszerzona”

 

 


[1] Biznes.pap.pl: Wskaźnik gender pay gap w Polsce w X '22 wynosił 7,9 proc. - GUS

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA