Zaświadczenie o niekaralności - kiedy pracodawca go wymaga i jak je uzyskać?

Zaświadczenie o niekaralności - kiedy pracodawca go wymaga i jak je uzyskać?

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 21.02.2022
KATEGORIA:

Ubiegasz się o pracę farmaceuty i zostałeś poproszony o zaświadczenie o niekaralności? Sprawdź, czy pracodawca ma prawo wymagać od Ciebie takiego dokumentu i jakie są warunki jego uzyskania.

 

Czy i kiedy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

 

Zgodnie z przepisami art. 221 Kodeksu pracy, pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Poza podstawowymi danymi, jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, PESEL czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia, pracodawca może wymagać od kandydata zaświadczenia o niekaralności. Dotyczy to jednak wyłącznie profesji, które wymóg niekaralności mają zawarty w ustawie zawodowej. Będą to m.in. nauczyciele, strażnicy graniczni, detektywi, pracownicy samorządowi czy farmaceuci.

W Ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty czytamy, że prawo wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która ma kierunkowe kwalifikacje, ale również nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności? Krok po kroku

 

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) trzema drogami: przez Internet, w punkcie informacyjnym KRK oraz listownie. Szczegółowe informacje są dostępne w serwisie rządowym gov.pl, na dedykowanej podstronie: Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Zaświadczenie o niekaralności przez Internet

 

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez Internet, należy mieć założony profil zaufany lub posiadać certyfikat kwalifikowany. Następnie musisz wykonać następujące kroki:

 1. Załóż konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Po zalogowaniu złóż tzw. wniosek o udzielenie informacji o osobie.
 3. Wnieś opłatę poprzez system płatności Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Oczekuj na zaświadczenie do 10 dni kalendarzowych.

Pamiętaj: Zaświadczenie elektroniczne z systemu Krajowego Rejestru Karnego będzie miało formę pliku XML. To znaczy, że nie możesz go wydrukować, tylko zapisać jako plik elektroniczny na USB czy płycie CD.

 

Zaświadczenie o niekaralności w punkcie Krajowego Rejestru Karnego

 

 1. Znajdź placówkę Krajowego Rejestru Karnego w interesującej Cię lokalizacji (znajdź punkt, w którym uzyskasz zaświadczenie o niekaralności).
 2. Wypełnij tzw. wniosek o udzielenie informacji o osobie (pobierz internetowo lub weź w punkcie informacyjnym KRK).
 3. Wnieś opłatę (gotówką lub przelewem) do Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Złóż wypełniony wniosek osobiście lub poprzez pełnomocnika.
 5. Dołącz do wniosku potwierdzenie płatności.
 6. Zaświadczenie otrzymasz od razu lub do 7 dni od złożenia wniosku.

Pamiętaj: Aby odebrać zaświadczenie o niekaralności w punkcie KRK, musisz mieć ze sobą dokument tożsamości.

 

Zaświadczenie o niekaralności korespondencyjnie

 

 1. Wypełnij tzw. wniosek o udzielenie informacji o osobie (pobierz internetowo lub weź w punkcie informacyjnym KRK).
 2. Wnieś opłatę (gotówką lub przelewem) do Krajowego Rejestru Karnego.
 3. Wniosek wraz z potwierdzeniem płatności wyślij pocztą do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego albo do wybranego punktu informacyjnego.
 4. Oczekuj na zaświadczenie w formie listowej w ciągu 7 dni od dotarcia wniosku do KRK.

 

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

 

Wysokość opłaty jest zależna od drogi uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Jeśli składasz wniosek internetowy, musisz zrealizować przelew na kwotę 20 zł. Przy stacjonarnym załatwieniu sprawy, opłata wynosi 30 zł. Taka sama wysokość stawki obowiązuje w przypadku korespondencyjnej formy, jednak tutaj musisz jeszcze doliczyć koszty przesyłki listowej.

 

Jeśli jesteś aktywny na rynku pracy, zastanów się nad uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności wcześniej. Dzięki temu będziesz mógł szybciej spełnić oczekiwania pracodawcy i zwiększyć swoje szanse na pozytywne zakończenie rekrutacji. Pamiętaj jedynie o tym, że dokument posiada 6-miesięczny okres ważności.

REKLAMA
REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA