Sposoby na budowanie zaufania w zespole

Sposoby na budowanie zaufania w zespole

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 03.07.2020
Zaufanie w zespole - jak je zbudować?

Zaufanie w zespole stanowi obecnie kapitał danego miejsca pracy i staje się jednym z ważniejszych kryteriów wyboru przyszłego miejsca zatrudnienia. Jako jeden z pięciu filarów pracy zespołowej jest niezbędnym elementem modelu prawidłowego przywództwa.

Mówi się, że na zaufanie trzeba sobie zasłużyć – wytworzenie atmosfery zaufania wymaga czasu, pracy i zaangażowania, a nawet niewielkie zakłócenia mogą zaprzepaścić cały wysiłek. Co więc zespół i jego lider powinien zrobić, aby stworzyć ten fundament efektywnej współpracy?

Czym jest zaufanie?

Zaufaniem nazywamy przekonanie lub wiarę, że rzeczy i sytuacje zadzieją się, a ludzie zachowają się zgodnie z naszymi oczekiwaniami i przewidywaniami. Jest ono pojęciem na tyle abstrakcyjnym, że istnieje co najmniej kilka literaturowych definicji, które równorzędnie są wykorzystywane przy próbach uchwycenia istoty tego zjawiska. Olbrzymie trudności w stworzeniu uniwersalnej definicji zaufania wynikały z interdyscyplinarności i złożoności tego zagadnienia. Pierwsze koncentrowały się głównie na aspektach psychologicznych zaufania, dopiero później konstrukt ten zaczęto rozważać w szerszym kontekście, dążąc do stworzenia bardziej uniwersalnej definicji. 

Według jednego z pierwszych opracowań (Cook&Wall, 1980) zaufanie to stopień, w jakim ktoś jest skłonny przypisać dobre intencje innym ludziom, czyli zawierzyć ich słowom i czynom. Z kolei niedawne próby definiowania tego zjawiska przez polskich specjalistów (Grudzewski i wsp., 2009) określają je jako przekonanie, na podstawie którego jednostka A w konkretnej sytuacji godzi się na zależność od jednostki B  - osoby, przedmiotu czy organizacji - mając poczucie względnego bezpieczeństwa, mimo że negatywne konsekwencje są możliwe. A zatem podkreślają (za Whitenerem) aspekty oczekiwania i wiary ufającego, że partner będzie działał we wspólnym interesie, co jest związane z pewnym poziomem zależności i ryzyka co do jego zachowania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Employer branding w aptece

Jak budować zaufanie w zespole?

Zgodnie z modelem pięciu dysfunkcji pracy zespołowej według Patricka Lencioniego, na drodze do zbudowania silnego i zgranego zespołu należy przezwyciężać brak zaufania. W kontekście zespołowości zaufanie może przybierać dwie formy:

Kwestia uchwycenia istoty zaufania podkreśla jego wielowymiarowość i tym samym ukazuje konieczność multidyscyplinarnego podejścia do tworzenia atmosfery zaufania. Możemy o nią zadbać w poniższych aspektach.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA