Zawód: Magister farmacji – edukacja, specjalizacje, zarobki, obowiązki

Zawód: Magister farmacji – edukacja, specjalizacje, zarobki, obowiązki

AUTOR: Redakcja praca.farmacja.pl
DATA PUBLIKACJI: 02.08.2021
KATEGORIA:

Od wyzwań i obowiązków w codziennej pracy, przez zdobywanie kwalifikacji i uzyskiwanie prawa do wykonywania zawodu, po możliwości zatrudniania i wysokość zarobków – przed Wami kompleksowy przewodnik po zawodzie magistra farmacji.

 

Magister farmacji – obowiązki zawodowe  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, wykonywanie tej profesji ma na celu “ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego”. Do obowiązków tego specjalisty medycznego należą:

 • sprawowanie opieki farmaceutycznej: prowadzenie konsultacji farmaceutycznych, wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta, opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, wykonywanie badań diagnostycznych, wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego;
 • udzielanie usług farmaceutycznych: wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, sporządzanie produktów leczniczych połączone z oceną ich jakości i trwałości, przeprowadzanie wywiadów farmaceutycznych, udzielanie porad farmaceutycznych, wykonywanie czynności w aptece szpitalnej lub zakładowej (sporządzania preparatów, leków, roztworów i produktów leczniczych), wykonywanie pomiarów ciśnienia krwi, usługi farmacji klinicznej;
 • wykonywania zadań zawodowych, m.in.: udział w racjonalizacji farmakoterapii, uczestniczenie w badaniach klinicznych, kierowanie apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej, zespołem farmacji klinicznej lub hurtownią farmaceutyczną, sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w oddziale szpitalnym, organizowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze, nadzór nad przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, monitorowanie warunków zapewniających jakość i bezpieczeństwo stosowania znajdujących się w obrocie produktów lub wyrobów, prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz działalności na rzecz promocji zdrowia.

 

Magister farmacji – prawo do wykonywania zawodu

 

Prawo do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która:

 • uzyskała kwalifikacje zawodowe (szczegóły w kolejnej części),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty (potwierdzony orzeczeniem lekarskim),
 • wykazuje znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty,
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Magister farmacji – edukacja

 

W Polsce farmacja należy do kierunków jednolitych magisterskich. Łącznie z obowiązkowym półrocznym stażem w aptece, obecnie studia farmaceutyczne trwają 5,5 roku.

Farmację można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Pierwsza opcja będzie w większości przypadków bezpłatna, a druga będzie zawsze wiązała się z uiszczaniem czesnych. Obecnie płatne studia farmaceutyczne kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za semestr.

Jak dokładnie wyglądają studia farmaceutyczne w Polsce, na jakich uczelniach i w jakich miastach można studiować ten kierunek w naszym kraju oraz jakie tematy studiów podyplomowych można podjąć – przeczytasz w dedykowanym artykule „Studia farmaceutyczne w Polsce - najważniejsze informacje”.

 

Magister farmacji – specjalizacje

 

Jak czytamy w rządowym serwisie Ministerstwa Zdrowia, farmaceuta jest zobowiązany do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. W tym celu może uczestniczyć m.in. w ciągłym szkoleniu, jakim jest specjalizacja.

Tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji uzyskuje się po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów.

Magister farmacji może uzyskać tytuł specjalisty w następujących dziedzinach:

 • analityka farmaceutyczna,
 • bromatologia,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja przemysłowa,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny,
 • radiofarmacja,
 • toksykologia.

Aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, należy:

 1. złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie,
 2. mieć prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 3. być zakwalifikowanym do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dane i dokumenty, jakie należy zawrzeć we wniosku są wymienione na dedykowanej podstronie serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: „Kształcenie podyplomowe farmaceutów”. Wniosek należy złożyć do właściwego wojewody lub za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Więcej o szkoleniach specjalizacyjnych przeczytasz w poradniku eksperta: „Specjalizacje dla farmaceutów”.

 

Magister farmacji – miejsca zatrudnienia

Farmaceutę w pracy można spotkać w aptece, ale nie tylko. Do miejsc zatrudnienia magistrów farmacji należą m.in.:

 • apteki ogólnodostępne,
 • apteki szpitalne,
 • ośrodki badawcze,
 • laboratoria,
 • firmy farmaceutyczne,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • uczelnie wyższe,
 • media.

Więcej w artykule: Praca poza apteką - możliwości zawodowe farmaceuty

 

Magister farmacji – zarobki w Polsce

 

Zgodnie z „Raportem płac 2021. Zarobki w aptekach w całej Polsce” przygotowanym przez serwis praca.farmacja.pl, zarobki magistrów farmacji są zależne od takich czynników, jak: płeć, województwo, wielkość miejscowości czy miejsce zatrudnienia (apteka sieciowa / niesieciowa).

Magister farmacji – kobieta zarabia 4000 zł netto, podczas gdy mężczyzna średnio 4 proc. więcej – 4176 zł netto. Najniższe wynagrodzenie otrzymują mieszkańcy województwa podkarpackiego (3556 zł netto) a najwyższe – zachodniopomorskiego (4789 zł netto). Z wyników badań wynika jednak, że nie zawsze te największe ośrodki miejskie gwarantują najlepsze zarobki. Najwięcej otrzymują magistrowie farmacji w miastach o liczbie mieszkańców od 70 do 150 tys. (4301 zł netto), a najmniej w miejscowościach z wskaźnikiem ludności powyżej 150 tys. (3860 zł netto).

Jeśli jesteś pracownikiem apteki i chcesz uzyskać swój indywidualny raport płac, wypełnij formularz Interaktywnej Mapy Wynagrodzeń.

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA