Zmiana pracy - kiedy o niej myśleć?

Zmiana pracy - kiedy o niej myśleć?

AUTOR: Wojtek Chudziński
DATA PUBLIKACJI: 04.12.2020
Zmiana pracy - kiedy o niej myśleć?

Zmiana pracy i znalezienie nowego miejsca zatrudnienia wbrew pozorom stanowi spore wyzwanie. Postrzeganie aktualnej pracy jako skrojonej pod nasze możliwości i oczekiwania zależy bowiem od szeregu czynników: naszych indywidualnych preferencji, określenia celu swoich zawodowych zmagań, jak również czynników zewnętrznych – atmosfery w zespole czy relacji z przełożonym.

Zmiana pracy jest wypadkową szeregu błędów, które są niczym innym jak niezaspokojeniem potrzeb pracownika. Bezspornie należy podkreślić fakt, że decyzja o zmianie pracy nie musi nastąpić jedynie w sytuacji zawodowego wypalenia. W wielu przypadkach jest ono najsilniejszym motywatorem do zmiany stanowiska czy miejsca zatrudnienia, jednak jego pełne zauważenie bywa trudne. Biorąc pod uwagę różnice pokoleniowe, warto wziąć pod uwagę również kwestię motywacji i zawodowego rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wypalenie zawodowe – objawy, etapy i profilaktyka

Dekalog w drodze do zmian

Niejednokrotnie myśl o zmianie pracy przychodzi w trudniejszym momencie i nie jest bezpośrednio powiązana ze zmiennymi, które obiektywnie powinny skłonić nas do szukania nowego miejsca zatrudnienia. To niezwykle ważne, aby świadomie i uważnie umieć oddzielić syndrom zmęczenia czy zawodowego wypalenia od obiektywnych przesłanek, które powinny nas skłonić do rozważenia przyjęcia innej oferty pracy. Pomocna może okazać się poniższa lista dziesięciu stwierdzeń, które im bardziej odzwierciedlają naszą obecną sytuację, tym silniej powinny motywować do zmian.

Zmiana pracy - musieć nie znaczy chcieć

Samo przeanalizowanie sygnałów płynących z aktualnej sytuacji zawodowej to jedno, a poczucie chęci zmiany pracy to drugie. Zmiana miejsca zatrudnienia to wyzwanie, które wiąże się z dodatkowym stresem, ryzykiem i dozą niepewności. Warto się zatem do tego odpowiednio przygotować i skorzystać np. z pytań kartezjańskich. Odpowiedzi na nie pozwalają bowiem zidentyfikować, czy cel, do którego się dąży, a którym jest zmiana pracy, jest faktycznie wewnętrznie istotny. 

REKLAMA

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA